תקנון

 

1.             תקנון האתר ותנאי השימוש

 

1.1.        שימוש באתר www.office.magazinefood.co.il  (“האתר” או “השירות“), על ידך – משתמש הקצה (“משתמש הקצה” או “המשתמש“), רכישת מוצר/פריט באתר , ו/או הרשמה לאתר מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן שנקבעו על ידי מפעילי האתר (“המפעילים“).
1.2.        השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים הממלאים אחר כל התנאים הבאים:
1.2.1.   המשתמש הינו תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים או תאגיד פעיל המאוגד כחוק, בהתאם לעניין, וברשותו חשבון בנק פעיל, תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף. הרשמה לביצוע פעולות באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש, כי גילו של המשתמש הינו מעל 18 שנה.
1.2.2.   ברשותו ובבעלותו של המשתמש כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
1.2.3.   ככל ורלוונטי – כל שדות החובה המופיעים בטפסים שונים המופיעים באתר מולאו נאמנה על ידי המשתמש, לרבות שמו המלא, שם המשתמש, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום המגורים, מספר טלפון וכל פרט אחר שיתבקש.
1.3.        המפעילים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן, ושומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.
1.4.        כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד מגזין האוכל, האתר, בעלי האתר, מנהלי האתר, ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות על פי תנאי השימוש.
1.5.        תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
1.6.        מובהר בזאת כי המפעילים רשאים לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדם בשל כך.
1.7.        השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילים אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילים בשל כך.
1.8.        תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
1.9.        המפעילים שומרים לעצמם את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המפעילים בגין שינויים במידע באתר.
1.10.     בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילים באמצעות הודעה באתר או בדוא”ל שכתובתו היא:  office.magazinefood@gmail.com      מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילים על פי שיקול דעתם הבלעדי של המפעילים וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדם בשל כך.

 

2.             הגדרות
“התוכן”  משמעותו האתר, כל הפריטים המופיעים בו, והמידע המפורט בו בכל צורת הצגה, גם בנכסים הדיגיטליים בדוורים ובמסרונים.
“השירות” משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית במענה במייל ובנכסים הדיגיטליים  הנלווים , בנוסף שירות מהווה גם תיקון או שינוי לפי החלטת מפעיל האתר בלבד
“שגיאות אתר” משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילים  ותקלות טכניות שיכולות להיגרם בעת השימוש באופן מקוון
מועד ביצוע ההזמנה ” – היום בו אושר חיוב כרטיסי האשראי באמצעותו בוצעה הזמנת מוצרים ו/או פריטים באתר ע”י המשתמש.
ימי עסקים” – ימי חול, ראשון עד חמישי ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
“המוצרים“– הפריטים המוצעים למכירה באתר.

 

  1. אופן ביצוע הזמנה, תשלום, ואספקה למזמין
באתר קיימות מספר אמצעי תשלום שונים, תשלום באמצעות כרטיס אשראי אשר מכובדים ע”י חברת האשראי שעובדת עם המפעיל וכן אמצעי תשלום דיגיטליים אשר מפורטים באתר כגון BIT ופייפאל, עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. לא ניתן לשלם במזומן ולא ניתן לשלם במזומן לשליח. מפעיל האתר יכול לשנות את אמצעי התשלום הדיגיטליים בכל עת ללא הודעה מראש.

 

  1. מבצעים ופעילויות
באתר ובנכסים הדיגיטליים ישנם מבצעים ופעילויות לאורך השנה, מובהר בזאת כי אין כפל מבצעים, המבצעים הינם עד גמר המלאי, לא כל המוצרים משתתפים במבצע אלא רק אלו שצוינו באתר ובנכסים הדיגיטליים . המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להפסיק ו/או להגביל את המבצע בכל עת. אין מכירה סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד . בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

 

  1. מדיניות משלוחים והחזרות
5.1 האתר הינו פלטפורמה לקולינריה הישראלית, כך שייתכן שבמידה והזמנתם מספר פריטים מספקים שונים, יהיו מספר משלוחים בזמני שילוח שונים זה מזה. על פי הפירוט בעמוד המוצר.
5.2   הפריטים שנרכשו באתר ישלחו על ידי שליח לכתובת שהלקוח הזין בעת הרכישה באתר, כל מוצר יש לבחון בעמוד המוצר, ישנם פריטים שאזורי החלוקה מוגבלים וישנם פריטים שאנחנו מבצעים משלוחים לכל אזור בארץ 3-10 ימי עסקים , אילת עד 8-10 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה, ערבי חג, חג ושישי-שבת). מהניסיון שלנו, לרוב החבילה מגיעה ממש מהר.
5.3  שירות המשלוחים מסופק למפעיל האתר ע”י צד שלישי אשר אינו בשליטתו ואחריותו. למזמין הפריט לא תהיה כל טענה/תלונה על כל נזק או עיכוב שניתן ע”י שירות ספקים צד שלישי שלא באחריות מפעיל האתר.
 5.4 במידה והלקוח לא הזין פרטים נכונים של כתובתו ו/או לא הצליח השליח לתאם עימו לאספקת הפריטים שנרכשו באתר. יחזור הפריט למפעיל האתר ויצטרכו לתאם שליחות חדשה שתחייב את הלקוח בדמי משלוח נוספים.
5.5 השארת המשלוח במקום אחר מלבד מסירה פיסית למזמין, הינו בתיאום בין הלקוח מזמין המוצרים לבין חברת המשלוחים צד שלישי, אין אחריות על מפעיל האתר למקרה של גניבה/אובדן או כל אשר יכול לקרות מאי מסירה פיסית ללקוח ישירות. ככלל מפעיל האתר ממליץ שהשליח ימסור ידנית למזמין אך במידה והמזמין יבחר אחרת הינו על אחריותו הבלעדית.
5.6   ישנם פריטים באתר שניתן לאסוף באופן עצמאית ללא עלות נוספת, יש להתעדכן לגבי כל מוצר בהערות בעמוד המוצר אם קיימת האופציה איסוף עצמי, במידה וסומן איסוף עצמי אך אין אופציה כזו למוצר זה, ההזמנה לא תכובד.
 5.7 עלות משלוח הפריט למשרדנו הינו על חשבון הלקוח. מיד כשנקבל את הפריט ניצור קשר עם מזמין החבילה. תוכלו להחליף פריט שקניתם בכל פריט אחר באתר באותו הסכום, במידה ויש הפרש ישלם הלקוח את ההפרש. ההחלפה תתאפשר במידה ובפריט שהוזמן לא נעשה שימוש או שאינו פגום.  עלות המשלוח חזרה תהיה על חשבון הלקוח.
 5.8 מדיניות ההחזרות הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן  ניתן להחזיר פריטים תמורת זיכוי באתר או החזר כספי  כאשר הפריט חוזר למפעיל האתר עד 14 ימים מהרכישה, בתנאי שלא נעשה שימוש ולא נעשה בו שום נזק או פגם. לא יינתן זיכוי או החזר כספי על דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן רק לאחר קבלת המשלוח ובדיקתו על ידי מחלקת הרכש והבקרה של החברה. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש, פגם או נזק כלשהו. במידה וימצא הפריט שלא כאמור, לא יזוכה המזמין , המפעיל בעל האתר בעל השיקול הבלעדי בעניין מצב הפריט המוחזר. ההחזר הכספי יעובד תוך 14 יום ממועד החזרת הפריט ובוצע באותם תנאים של העסקה המקורית.

 

  1. אריזת המוצרים
אריזת המוצרים אינה מחויבת להיות אחידה לכל המוצרים ונעשית על פי דעתו של מפעיל האתר בלבד, ניתן אפשרות ללקוח להזמין את המוצר באריזת מתנה בתוספת תשלום במידה ולמוצר קיימת אפשרות אריזת מתנה בעמוד המוצר. אריזות המוצרים נעשית בתקן אשר מגן על המוצרים מפגיעה או נזק.  כל המוצרים נבדקים היטב מבחינת תקינותן לפני אריזה.
מכיוון שהאתר הינו פלטפורמה לקולינריה הישראלית, כך שאריזת המוצרים תהיה שונה בין ספק אחד לשני, כך שיתכן שבהזמנה אחת שתעשו של כמה פריטים מספקים שונים ישלחו לכם הפריטים בנפרד כל ספק עם אריזתו הוא.

 

  1. מדיניות שינוי וביטול הזמנה והחזרת מוצרים
מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעיל כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א- 1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010, על מוצרים הגבוהים מ-50 ₪ המוגדרים “טובין” בהגדרתם לפי החוק. מדיניות ההחזרות הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן  ניתן להחזיר פריטים תמורת זיכוי באתר או החזר כספי  כאשר הפריט חוזר למפעיל האתר עד 14 ימים מהרכישה, בתנאי שלא נעשה שימוש ולא נעשה בו שום נזק או פגם. לא יינתן זיכוי או החזר כספי על דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן  רק לאחר קבלת המשלוח ובדיקתו על ידי מחלקת הרכש והבקרה של החברה. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש, פגם או נזק כלשהו. במידה וימצא הפריט שלא כאמור, לא יזוכה המזמין , המפעיל בעל האתר בעל השיקול הבלעדי בעניין מצב הפריט המוחזר. ההחזר הכספי יעובד תוך 14 יום ממועד החזרת הפריט ובוצע באותם תנאים של העסקה המקורית.

 

  1. אחריות מוצרים
באתר מספר רב של פריטים, למוצרי מזון שהוזמנו אין אחריות אלא אם האוכל הגיע לא אכיל בנקודת הזמן שהגיע. לגבי מוצרים – אחריות המוצרים הינם על תקינות המוצר, כל המוצרים נבדקים היטב לפני השליחה, במידה וקיבלתם מוצר לא תקין טרם הפתיחה והשימוש תוכלו לפנות אלינו ביום הראשון שאתם מקבלים את המוצר ונטפל כמובן בנושא, במידה ונפתח והשתמשתם אין אחריות.
* באתר מוצעים מוצרים שונים למכירה המועלים על ידי בתי עסק שונים, כאשר יובהר כי מוצרים אלה מוצעים על ידי בתי עסק שאינם קשורים למפעילים. על כן ובכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים ו/או השירותים, אספקתם, מתן אחריות, מתן שירות וכדומה, מוטלת על “בית העסק” באופן בלעדי ומוחלט, וכל טענה שתהיה למשתמש בנוגע למוצר ו/או שירות שנרכש תופנה לבית העסק בלבד.* במידה ולאחר בירור עם בית העסק יתברר כי התקיים כישלון תמורה מוחלט באספקת מוצר כמפורט בסעיף 5 זה, ידאג מפעיל האתר להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 14 ימים, והכל בכפוף לכל דין ולהוראות תקנון זה.

 

אבטחה
8.1.   משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת האתר ושמפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות באתר וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות באתר  יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את מפעיל האתר בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
8.2.    האתר של המפעילים מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים.
8.3.   העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.
קבצי  Cookie
8.4.   “Cookie” הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על Cookie -ובו עושה המפעילים שימוש הינו מוצפן, כך שרק המפעילים יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
8.5.    בהסכימך להסכם זה אתה מתיר למפעילים “Cookie” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו.

 

9.      זכויות יוצרים וקניין רוחני
9.1.       כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילים.
9.2.        אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילים.
9.3.        מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בסודות והסימנים המסחריים, בתכנים שנוצרו על ידי צוות האתר ו/או על פי הזמנתו, המידע אודות המוצרים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הם של בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ללא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר, בכתב ומראש. בעת מסירת תכנים לפרסום באתר מצידך הינך מאשר בזאת כי הינך בעל זכויות היוצרים בתוכן או שקיים עבורך אישור והיתר כדין להעביר את התוכן לפרסום באתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית לתכנים אלו, אשר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, וכל תוצאה ו/או השלכה ישירה או עקיפה, של השימוש בתוכן זה של צדדים שלישיים, הינה על אחריותו הבלעדית של ספק התוכן, קרי מעביר התוכן לפרסום באתר.